מערכת ה - Moodle של אוניברסיטת חיפה לשנת תשפ"א 2021 - 2020

הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות

יתכן שחלק מהקורסים מאפשרים כניסת אורחים

האם זהו הביקור הראשון שלך באתר זה?

מרצים, עוזרי הוראה וסטודנטים יכולים להתחבר למערכת רק באמצעות מערכת הסיסמאות האחידה (SSO). לחצו כעת על התמונה מתחת! 

התחברות באמצעות מערכת הסיסמאות האחידה - מרצים, עוזרי הוראה וסטודנטים


הצהרת כניסה

בעצם התחברותי למערכת הנני מסכים / מסכימה ומאשר/ת כי: ידוע לי כי מעטפת Moodle (כמו מערכות ממוחשבות אחרות) מתעדת את כל הפעילות המתבצעת בה לרבות: צפייה בחומרי לימוד, השתתפות בקבוצות דיון, הגשת מטלות ועוד. ידוע לי ומוסכם
עליי כי פרטי פעילותי באתר הקורס יישמרו במערכת, יהיו זמינים לסגל ההוראה ולנציגי האוניברסיטה וישמשו לניטור פעילות המערכת וניהול תהליכי הלמידה ובכלל זאת בדיקת עמידתי במטלות הקורס/ים.